Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Parlamentarzysta online: badanie aktywności polityków w Internecie w perspektywie regionalnej

AbstractDownload articleDownload article

political participation, political communication, new media, partycypacja polityczna, komunikowanie polityczne, nowe media

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja nad marketingowym wymiarem kultury

AbstractDownload articleDownload article

śmierć, widowisko, scenariusz kultury, nowe media, infotainment, internet

Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa

AbstractDownload articleDownload article

crowdfunding, crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, nowe media, dziennikarstwo

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout