Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Aniele

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.3

AbstractDownload articleDownload article

philosophy of culture, art, aestheticism, tragism, religion, ethics, modernity, filozofia kultury, sztuka, estetyzm, tragizm, religia, etyka, nowoczesność

Garden Palace rozebrany do kości. Sztuka jako anamneza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Crystal Palace, Garden Palace, Jonathan Jones, barrangal dyara, modernity, anamnesis, Kryształowy Pałac, Garden Palace, barrangal dyara, nowoczesność, anamneza

Bitcoin w perspektywie geologii mediów — koniec świata czy koniec kapitalizmu?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.12

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, anthropocene, bitcoin, geology of media, Nature, late modernity, cryptocurrency, kapitalizm, antropocen, bitcoin, geologia mediów, Natura, późna nowoczesność, kryptowaluta

Don Quixote unfaithful: Counterculture of failure

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.3.3

AbstractDownload articleDownload article

Don Quixote, film and literature, Orson Welles, Terry Gilliam, culture, modernity, Don Kichot, film i literatura, kultura, nowoczesność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout