Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Warszawa 2010)

AbstractDownload articleDownload article

obligation of remedy, compensation/remedy, damages, crime

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout