Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu oraz eksploatacji pojazdów według KK Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

Przestępstwo, bezpieczeństwo ruchu, pojazdy, odpowiedzialność karna, zróżnicowanie odpowiedzialności karnej, crime, traffic safety, transport, criminal responsibility, differentiation of criminal responsibility

Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.9

AbstractDownload articleDownload article

wykroczenie, postępowanie wykroczeniowe, inspektor pracy, odpowiedzialność karna, off ence, proceedings in petty off ence cases, work inspector, criminal liability

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout