Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. (sygn. SK 32/14)

AbstractDownload articleDownload article

prawo autorskie, odszkodowanie, Trybunał Konstytucyjny, odszkodowanie ryczałtowe, SK 32/14, copyright law, compensation, Constitutional Tribunal, flat rate compensation, SK 32/14

Monetary compensation for marital infidelity and damages resulting therefrom in comparative perspective

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.11

AbstractDownload articleDownload article

damages, adultery, infidelity, Austrian law, German law, common law, Polish law, odszkodowanie, cudzołóstwo, zdrada małżeńska, prawo austriackie, prawo niemieckie, common law, prawo polskie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout