Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O budowaniu znaczeń w dyskursie prasowym w ujęciu komparatywnym – na przykładzie zamachów w Norwegii w 2011 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.37.2

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, construction of meanings, media, online media, press discourse

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout