Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów

AbstractDownload articleDownload article

public finance, municipalities income, local fees, dog registration fee, functions of public contributions, efficiency of public contributions, finanse publiczne, dochody gminy, opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, funkcje danin publicznych, efektywność danin publicznych

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, egzekucja, czystość i porządek, fee for municipal waste management, municipal waste, enforcement, cleanliness and order

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.10

AbstractDownload articleDownload article

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout