Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?

AbstractDownload articleDownload article

social exclusion, poverty, social inequality, conceptualisation, operationalisation, ekskluzja społeczna, ubóstwo, nierówności społeczne, konceptualizacja, operacjonalizacja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout