Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nehring — horyzonty pamięci

AbstractDownload articleDownload article

pismo, mowa, pamięć, fotografia, opowiadanie transmedialne

Лики старости в рассказах Наталии Толстой

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.23

AbstractDownload articleDownload article

Natalia Nikitichna Tolstaya, short story, elderliness, old age, loneliness, poverty, Natalia Tołstoj, opowiadanie, starość, podeszły wiek, wiek późny, ubóstwo, samotność

Интерпретация смерти в книге Мышкина дудочка Алексея Ремизова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.23

AbstractDownload articleDownload article

autobiographical principle, obituary–narrative, the myth of Apollo, metamorphosis, interpreting death, autobiografizm, opowiadanie-nekrolog, mit o Apollu, metamorfoza, koncepcja śmierci slav

Próba analizy Rodziny wilkołaka (Siemji wurdałaka) Aleksieja K. Tołstoja, jej przekładu pióra René Śliwowskiego i adaptacji filmowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.18

AbstractDownload articleDownload article

literatura rosyjska XIX wieku, Aleksy K. Tołstoj, romantyzm, klasyczne opowiadanie grozy, film grozy, przekład, adaptacje filmowe, Rodzina wilkołaka, wampiryzm, 19th-century Russian literature, Aleksey K. Tolstoy, translation, Romanticism, classic horror story, horror films, translation, film adaptations, The Family of the Vourdalak, vampirism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout