Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z  27 marca 2014 r.

AbstractDownload articleDownload article

probation, order of execution of sentence, conditions governing order

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout