Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.7

AbstractDownload articleDownload article

utwór osierocony, dozwolony użytek, staranne poszukiwania, prawo do zwielokrotniania, prawo do publicznego udostępniania, orphan work, premitted use, diligent search, right of reproduction, right of making available to the public provided

„Что само в очесях являлося, то и писалося…” Князя Николая Радзивилла Cиротки описание диковинных животных в его „Путешествии в Святую Землю”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.5

AbstractDownload articleDownload article

Nicholas Radzivill the Orphan, pilgrimage, hippopotamus, crocodile, chameleon, Mikołaj Radziwiłł Sierotka, pielgrzymka, hipopotam, krokodyl, kameleon

Córka cieni — od typologii sieroty i children studies do pamięci protetycznej i memory boom

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.11

AbstractDownload articleDownload article

sierota, poszukiwanie tożsamości, wpływ historii, orphan, searching of identity, influence of history

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout