Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Обнаженное мужское тело в пластическом дискурсе Кузьмы Петрова-Водкина

AbstractDownload articleDownload article

Petrov-Vodkin, drawing, painting, figures of naked boys, male body structure, plastic gesture, pose, dynamics of the body, the motif of bathing, boys’ games and plays

Symbol — jaźń — marzenie senne. Próba psychoanalitycznej interpretacji sztuki Michaiła Wrubla

AbstractDownload articleDownload article

Mikhail Vrubel, painting, Demon, psychology, dream

Dzięki bogu jestem kobietą! Beaty Ewy Białeckiej genderowe dialogi z ikonografią chrześcijańską

AbstractDownload articleDownload article

Beata Ewa Białecka, painting, post-feminism, dialog with Christian iconography, redefinition of sex roles, Беата Эва Биалэцка, живопись, постфеминизм, диалог с христианской иконографией, переосмысление половых ролей

Božena Němcova i „dzieje” jej zmysłowego wizerunku

AbstractDownload articleDownload article

František Novotný, Božena Němcová, portrait painting, sensuality, Czech history, František Novotný, Božena Němcová, portrétní malířství, smyslnost, české dějiny

“A spectacle which would make a hundred painters drop their brushes in astonishment”: In the "Hamam" with Lady Mary Wortley Montagu, Edmondo de Amicis, Jean-Auguste Dominique Ingres, and Daniel Chodowiecki

AbstractDownload articleDownload article

travel narratives, Lady Mary Wortley Montagu, Edmondo de Amicis, Ottoman empire, Orientalist painting

Orfeusz w piekle obrazu (szkic niedokończony)

AbstractDownload articleDownload article

mit, Orfeusz, obraz, natura poznania, sztuka, literatura, myth, Orpheus, painting, nature of knowledge, art, literature

OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

AbstractDownload articleDownload article

obraz, dzieło malarskie, literatura, interpretacja, reinterpretacja, byt literacki, picture, painting, literature, interpretation, reinterpretation, literary existence

Zapiski Ahmeda ibn Fadlana i Pogrzeb Rusa w Bułgarze Henryka Siemiradzkiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.4

AbstractDownload articleDownload article

museum, archaeological finds, Volga Bulgaria, the Rus, obsequies, the Wanderers (Peredwizhniki), academicians, gluten, monumental painting, музей, археологические находки, Булгария, русы, погребальный обряд, передвижники, академисты, глютен, монументальная живопись

Apprivoiser la richesse des couleurs sur la palette du peintre, ou vers une liste terminologique des noms de couleurs

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.4

AbstractDownload articleDownload article

terminology, painting, pigments, colour

Sztuki piękne pod Tatrami

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.21

Download articleDownload article

Tatry, sztuka, malarstwo, rzemiosło artystyczne, Tatras, art, painting, handicrafts

Hiszpania w Dziennikach z podróży Miodraga Popovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.4

AbstractDownload articleDownload article

Miodrag Popović, Spain, diary, imagination, museums, paintings, travel diaries, Миодраг Поповић, Шпанија, дневник, уобpазиља, музеји, слике

Między impresją a Ideą. (Nie)zauważalne transgresje świetlne w tatrzańskiej poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.11

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, Young Poland, poetry, painting, light

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout