Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.5

AbstractDownload articleDownload article

Czech theatre, totalitarianism, memory, identity, generation, české divadlo, totalitarismus, paměť, identita, generace

Między nobilitacją a deprecjacją. Ideologiczne kody postrzegania starości w dziewiętnastowiecznej literaturze czeskiej (przypadek Karla Václava Raisa)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.41

AbstractDownload articleDownload article

experience, tradition, memory, ideology, National Revival, zkušenost, tradice, paměť, ideologie, Národní obrození

Piękno starości. Poetycki obraz przemijania w prozie Gorana Petrovicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.64

AbstractDownload articleDownload article

metaphoric prose, memory, forgetting, ontological status of language, oneiric prose, metaforička proza, pamet, zaboravljanje, ontološki status jezika, onirička proza

Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.18

AbstractDownload articleDownload article

The death of Jan Hus and the beginning of cultural memory This contribution focuses on the death of Jan Hus and its role in the forming of the Hussite Movement. Paying tribute to Hus, by preaching and hymn-singing, was not only the beginning of the unofficial cult of “saint Jan Hus”, but also of Hussite cultural memory. Smrt Jana Husa a začátky kulturní paměti Tento příspěvek se zaměřuje na smrt Jana Husa a jeho roli při formování husitismu. Uctívání Mistra Jana kázáním a zpěvem bylo nejen počátkem neoficiálního kultu „svatého Jana Husa“, ale i husitské kulturní paměti.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout