Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Social media in campaigning — citizens and politicians in the 2010 Swedish election

AbstractDownload articleDownload article

political involvement, online participation, social media networks, internet use, personalized profiles, digital divide

ICT and local governance — e-government in the local public sphere in Poland and Norway

AbstractDownload articleDownload article

local government, ICT, community, democracy, information; participation

Uspołecznienie zarządzania publicznego w lokalnej polityce społecznej i pomocy społecznej

AbstractDownload articleDownload article

zarządzanie publiczne, samorząd lokalny, lokalna polityka społeczna, partycypacja, public management, local government, local social policy, participation

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Parlamentarzysta online: badanie aktywności polityków w Internecie w perspektywie regionalnej

AbstractDownload articleDownload article

political participation, political communication, new media, partycypacja polityczna, komunikowanie polityczne, nowe media

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie Polski

AbstractDownload articleDownload article

participation, spatial planning, governance

Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako remedium na kryzys demokracji przedstawicielskiej

AbstractDownload articleDownload article

democracy, deliberation, participation, civil society, deliberative polls, demokracja, deliberacja, partycypacja, społeczeństwo obywatelskie, sondaże deliberatywne

Pro-active media accountability? — an Austrian perspective

AbstractDownload articleDownload article

transparency, media accountability, participation, Web 2.0, Austria

Disaffected citizens in Croatia: Analysis of socio-demographic and media use influences on political participation

AbstractDownload articleDownload article

participation, media use, entertainment, post-socialism, survey

Educating citizens to the EU: How policies and communication strategies are implemented in Italy

AbstractDownload articleDownload article

European communication, media, participation, European identity, Active Citizenship

The development of online political communication in Poland in European Parliamentary elections 2014: Technological innovation versus old habits

AbstractDownload articleDownload article

European Parliament, elections, online political communication, owned media, social media, web campaigning, participation

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout