Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

restraining measure, additional penalty, post-penal measure, protective measure, social adaptation centre, institution for incorrigible offenders, protective surveillance

Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

AbstractDownload articleDownload article

driving ban, confiscation of driving licence, penal measure

Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń

AbstractDownload articleDownload article

restitution, damage compensation, penal measure

Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej

AbstractDownload articleDownload article

penal measure, ban on performing functions in a commercial company, executing the penal measure, prohibition of holding certain positions, legal consequences of conviction

Modyfikacja kary w postępowaniu wykonawczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.7

AbstractDownload articleDownload article

Criminal Code, Corrections Code, Penitentiary Court, Constitutional Tribunal, deprivation of liberty, restriction of liberty, fine, probation, penal measures, electronic surveillance system, progressive system of execution of deprivation of liberty, incidental proceedings, autonomous proceedings, modification of penalty, external modification, internal modification, episodic modification, permanent modification, conditional modification, unconditional modification

Ewolucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.4

AbstractDownload articleDownload article

restraining measures, danger of the perpetrator, post-penal measures

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout