Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Gegenwärtige FSU-Herausforderungen und neue glottodidaktische Perspektiven in Polen

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Glottodidaktik, didaktische Perspektiven, Fremdsprachen, Deutsch als Fremdsprache, glottodiadictics, didactic perspectives, foreign languages, German as foreign language

Polonia y Espana en la perspectiva histórica

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

he history of Poland and Spain, the bilateral relationship, the perspective of research

Konzeptionelle und funktionale Ebene der interkulturellen Kompetenz

AbstractPobierz artykuł

interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen, interkulturelles Lehren, kulturelles Bewusstsein, Fremdverstehen, Perspektivenübernahme, Empathie, Ambiguitätstoleranz, intercultural competence, intercultural learning, intercultural teaching, cultural awareness, other-awareness, perspective assumption, empathy, ambiguity tolerance

Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

discourse, religious discourse, religious language, language of power, corpus linguistics, discursive image of the world, profiling, perspective, dyskurs, dyskurs wyznaniowy, język religijny, język władzy, językoznawstwo korpusowe, dyskursywny obraz świata, profilowanie, perspektywa

Zu Kontrolltypen aus kontrastiver Sicht: eine deutsch-polnische Studie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

syntactic, semantic, infinitive complementation, obligatory vs. non-obligatory control, contrastive perspective

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

children’s perspective, elements of children’s play, Serbian contemporary theater, trauma, violence, детская перспектива, насилие, сербский современный театр, травма, элементы детской игры

Историко-культурный дискурс „мифа жертвоприношения” в сопоставительном плане

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.42

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

myth, sacrifice, intertextual perspective, Old Russian literature, мит, наказание, интертекстуален аспект, древноруска литература

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy