Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.8

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical care, pharmacy, pharmaceutical services, pharmaceutical law

Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.5

AbstractDownload articleDownload article

prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo, pharmaceutical law, administrative law, law

Promocja usług prozdrowotnych w aptece ogólnodostępnej. Ujęcie prawne i ekonomiczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.23

AbstractDownload articleDownload article

pharmacy, pharmaceutical services, pharmaceutical law

Opieka farmaceutyczna czy profesjonalne doradztwo? Bariery wdrażania opieki farmaceutycznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.4.5

AbstractDownload articleDownload article

pharmacy, pharmaceutical services, pharmaceutical law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout