Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pieniądze, mnisi i pobożność: donacje Ferdynanda I, Alfonsa VI i Urraki dla opactwa w Cluny (XI–XII w.)

AbstractDownload articleDownload article

pieniądz, mnisi, pobożność, donacje, Ferdynand I, Alfons VI, Urraka, opactwo w Cluny

Bankowość centralna w Azji na przykładzie Chin, Japonii i Rosji — analiza porównawcza

AbstractDownload articleDownload article

central bank, money, interest rate, Asia, bank centralny, pieniądz, stopa procentowa, Azja

Media a idea społecznej odpowiedzialności

AbstractDownload articleDownload article

media, etyka, prawda, pieniądz, polityka, język

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout