Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Materialne przesłanki przeszukania w k.p.k.

AbstractDownload articleDownload article

search, investigative procedures, police, suspect

Tranzycyjny kontekst współczesnej polityki kulturalnej Ukrainy

AbstractDownload article

transit, transitology, cultural police, транзит, транзитологія, культурна політика, транскультура

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., I  OPS 9/13

AbstractDownload articleDownload article

administrative proceedings, real acts, equivalent for the renovation of the occupied flat, discontinuance of administrative proceedings, payment of equivalent for a retired police officer

Some problems of cooperation of police officers with informants

AbstractDownload articleDownload article

informant, information, police

Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH

AbstractDownload articleDownload article

State Sanitary Inspection, supervision, chemicals registration, European Chemicals Agency, commercial police, REACH

Zadania policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi

AbstractDownload articleDownload article

police, terrorism, national security, anti-terrorism, security threats, police special units.

Policing in the Slovak Republic. The organization and current problems of police work

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.1.3

AbstractDownload articleDownload article

Police Force, Slovak Republic, security

Bezpieczeństwo policjanta w aspekcie zagrożeń związanych z podejmowanymi interwencjami — ochrona przed atakami z użyciem niebezpiecznych narzędzi

AbstractDownload articleDownload article

body armor ballistic, personal safety, police, individualization, validation

Wybrane działania Policji wobec zagrożeń bezpieczeństwa społecznego

AbstractDownload articleDownload article

dispositional groups, police, Europol, organized criminal groups, operational activities

Specyfika zadań policji w obszarach transgranicznych — ujęcie socjologiczne

AbstractDownload articleDownload article

security, globalization, dispositional groups, police, cross border cooperation

The National Police Academy as a leading component of the police education system in France

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.4.3

AbstractDownload articleDownload article

internal security, National Police, France, National Police Academy

Information management in the police force of the Slovak Republic

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.4.4

AbstractDownload articleDownload article

the Slovak Republic, Police Corps, information management

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout