Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Konflikt pomiędzy nauką a wiarą w polityczno-ideologiczny konsensus w sprawie globalnego ocieplenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.11

AbstractDownload articleDownload article

global warming, scientific consensus, political consensus, scientific rationality, political rationality, globalne ocieplenie, konsensus naukowy, konsensus polityczny, racjonalność naukowa, racjonalność polityczna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout