Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny

AbstractDownload articleDownload article

Wales, devolution of power, political system, institutions, Walia, dewolucja władzy, system polityczny, instytucje

Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny

AbstractDownload articleDownload article

political system, Church, system polityczny, Kościół

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski

AbstractDownload articleDownload article

Velvet Revolution, 1989, Václav Havel, dissidents, political system reconstruction, Solidarity, unpolitical politics, Parallel Polis, Autumn of Nations, Sametová revoluce, 1989, Václav Havel, disent, rekonstrukce politického systému, Solidarita, nepolitická politika, paralelní polis, Podzim Národů

Regional — national — supranational. How the German press covers election campaigns on different levels of the political system

AbstractDownload articleDownload article

Germany, election campaigns, election coverage, political system, political communication, quantitative content analysis

Pomiędzy państwem prawnym a autorytaryzmem. Z polskich rozważań nad poszukiwaniem optymalnego ustroju państwa po odzyskaniu niepodległości w III Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.7

AbstractDownload articleDownload article

parliamentarism, parliamentary-cabinet system, authoritarianism, Second Republic of Poland, Third Republic of Poland, political system of contemporary Poland, post-communism

Postulaty ustrojowe społeczeństwa polskiego w okresie transformacji systemowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.1

AbstractDownload articleDownload article

świadomość społeczeństwa polskiego, transformacja systemowa, ustrój polityczny, ustrój społeczno-ekonomiczny, Polish society’s awareness, systemic transformation, political system, social and economic system

Przewrót Machiavellego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.3

AbstractDownload articleDownload article

Machiavelli, politics, political power, political realism, state, political system, international relations, morality and politics, civil liberty, human nature, relativism, empiricism

Trajektoria trwania opancerzonych demokracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.5

AbstractDownload articleDownload article

militant democracy, political system, political change, offensive potential, defensive potential, ideal type

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout