Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919

AbstractDownload articleDownload article

political thought, social-political Catholicism, Christian democracy, history of Italy, myśl polityczna, katolicyzm społeczno-polityczny, chrześcijańska demokracja, historia Włoch

Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego

AbstractDownload articleDownload article

anarchism, issue of freedom, anarchist society, Polish political thought, anarchizm, pojęcie wolności, społeczeństwo anarchistyczne, polska myśl polityczna

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918–1939)

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainians, Poland, political thought, neighbourhood

Istota i przyszłość totalizmu w spojrzeniu polskich przedstawicieli nauk społecznych (1918–1939)

AbstractDownload articleDownload article

Polish political thought, Sovietology, totalitarianism, Soviet Russia

Współczesny nacjonalizm w Europie — próba charakterystyki wybranych aspektów

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, political thought, extremism, populism, neotribalism, space of flow, nacjonalizm, myśl polityczna, ekstremizm, populizm, neotrybalizm, przestrzeń przepływów

Ewolucja myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego oraz jej wpływ na myśl społeczną i dokonania Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Józef Piłsudski, political thought of the Second Polish Republic, parliamentary democracy, authoritarianism, legal system of the Second Polish Republic

Krytyka nierzeczywistości w konserwatyzmie Carla Schmitta i Leo Straussa

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, Leo Strauss, conservatism, political thought, Germany

Współczesne nurty polskiej myśli nacjonalistycznej — próba podziału w aspekcie kategorii „tradycji”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.4

AbstractDownload articleDownload article

tradition, nationalism, political thought, political currents, tradycja, nacjonalizm, myśl polityczna, nurty polityczne

Federalist and Anti-Federalist: Two Divergent Concepts of Politics

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.9

AbstractDownload articleDownload article

federalist, anti-federalist, representation, Platonic political thought, Aristotelian political thought

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout