Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

PR, politics and democracy

AbstractDownload articleDownload article

public relations, lobbying, politics, integrity, democracy

Polityka w „Fakcie”, fakt w polityce

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, factoid, image of politics, politician, rhetorical figure

Of Polish politicians and (their) media. The pursuit of regulatory agency independence in Polish media law and practice

AbstractDownload articleDownload article

media, broadcasting, regulation, independence, Poland, politics

Das politische Ritual in den Propagandatexten des Dritten Reiches am Beispiel ausgewählter Reden von Adolf Hitler

AbstractDownload articleDownload article

language in politics, political ritual, the language of the ‘Third Reich’

Koncepcja podmiotu retorycznego jako narzędzie badania języka i retoryki władzy

AbstractDownload articleDownload article

rethorical subject, language of politics, power, mass media, public debate, podmiot retoryczny, język polityki, władza, media masowe, debata publiczna

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki

AbstractDownload articleDownload article

władza sądownicza, judykalizacja polityki, odpowiedzialność, judiciary, judicialization of politics, responsibility

Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General

AbstractDownload articleDownload article

Solicitor General, representation, United States, executive, judiciary, conflict between law and politics, Solicior General, reprezentacja, Stany Zjednoczone, władza wykonawcza sądownicza, konflikt prawa i poltyki

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code

AbstractDownload articleDownload article

murder, penalty, amendment, protection of life, sanction, criminal responsibility, statutory signs, aggravating circumstances, criminal politics

Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920–1939)

AbstractDownload articleDownload article

thought, politics, communism, propaganda, psychosphere

Sprawozdanie: Kilka uwag o  II Zjeździe Niemcoznawców (21–23 listopada 2013 roku)

AbstractDownload articleDownload article

Germany, politics, German studies, culture, Wrocław

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat

AbstractDownload articleDownload article

Central-Eastern Europe, mountains, geopolitics, geographical determinism, national and cultural penetration, genius loci, significance of the highlanders way of life

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout