Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zarządzanie strategiczne w samorządzie – ujęcie teoretyczne

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, zarządzanie strategiczne, polityka regionalna, strategia, instrumenty, usługi publiczne, local government, strategic management, regional policy, strategy, instruments, public services

Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

regional policy, regional government, multi-level governance, competitiveness, European Union, operational programme, polityka regionalna, samorząd regionalny, zarządzanie wielopoziomowe, konkurencyjność, Unia Europejska, program operacyjny

Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym — studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.12

AbstractDownload articleDownload article

integrated approach, development of functional areas, European Union regional policy, zintegrowane podejście, rozwój obszarów funkcjonalnych, polityka regionalna Unii Europejskiej

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout