Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

(Liberal) mass media and the (multi)party system in post-communist Lithuania

AbstractDownload articleDownload article

political parallelism, populism, communicative democracy, mass-media ownership, public sphere

Współczesny nacjonalizm w Europie — próba charakterystyki wybranych aspektów

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, political thought, extremism, populism, neotribalism, space of flow, nacjonalizm, myśl polityczna, ekstremizm, populizm, neotrybalizm, przestrzeń przepływów

A different kind of massive attack: How the Bulgarian Ultranationalist Party Ataka engineered its political success using electronic media

AbstractDownload articleDownload article

media, nationalism, populism, xenophobic rhetoric

Populism, de-globalization, and media competition: The spiral of noise

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).5

AbstractDownload articleDownload article

populism, globalization, media economics, agenda setting, media policy

Szanse na jedność Grupy Wyszehradzkiej w kontekście polityki krajów V4 wobec Rosji i Chin oraz kryzysu ukraińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.7

AbstractDownload articleDownload article

Wyszehrad, Rosja, Chiny, Ukraina, populizm, soft power, Visegrad, Ukraine, Russia, China, populism

Społeczeństwo XXI wieku wobec zagrożenia islamskim terroryzmem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.1.7

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, terrorist attack, perusal, Koran, migration, security, populism, nationalism

Propaganda against the West in the Heart of Europe. A masked offi cial state campaign in Hungary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.2(21).5

AbstractDownload articleDownload article

political communication, anti-Western propaganda, media bias, populism, migrant crisis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout