Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Intervention of security forces in the rights and legitimate interests of natural persons and legal entities in the Slovak Republic and protection against it

AbstractDownload article

bezpieczeństwo, osoba fizyczna, osoba prawna, prawo, siły bezpieczeństwa, prawa jednostki

Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.4

AbstractDownload articleDownload article

Państwowa Inspekcja Pracy, konstytucja, wolności i prawa jednostki, niezależność, pozycja ustrojowa, zasada podziału władz, gwarancje, National Labour Inspectorate, work, human rights, Polish constitution, labour protection, law enforcement authority, respect for constitutional freedoms and rights of the individual

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout