Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi

AbstractDownload articleDownload article

prisoner, custodial institution, imprisonment, parent, children, care, right to contacts with family

Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.12

AbstractDownload articleDownload article

dangerous prisoner, imprisonment, classification of convicts

Czytelnictwo więźniów w Zakładzie Karnym w Rawiczu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.11

AbstractDownload articleDownload article

prison’s library, prisoner’s reading, resocialization

Instytucja odroczonego warunkowego zwolnienia skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym (art. 164 § 2 k.k.w.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.5

AbstractDownload articleDownload article

Criminal Enforcement Code, suspended conditional release, prisoner

Wielokulturowość w zakładach karnych. Uwagi o problemie i unormowaniach prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.7

AbstractDownload articleDownload article

multiculturality, penal institutions, prison law, convicts, work with prisoners

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout