Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Las imágenes de Dios y del Hombre en Salmos: un análisis discursivo de traducciones de la Biblia en espańol y en neerlandés

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, person reference, profiling, Bible translations

Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców

AbstractDownload articleDownload article

serial killer, murder, typology of killers, psychological profiling, deductive methods

Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego

AbstractDownload articleDownload article

discourse, religious discourse, religious language, language of power, corpus linguistics, discursive image of the world, profiling, perspective, dyskurs, dyskurs wyznaniowy, język religijny, język władzy, językoznawstwo korpusowe, dyskursywny obraz świata, profilowanie, perspektywa

Podmiot doznający — experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny

AbstractDownload articleDownload article

Polish-Bulgarian contrastive analysis, experiencer, blends, profiling, trajector, landmark, prototypes theorie, conventional imagery, viewing metaphor

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout