Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Etyka a zarządzanie marketingowe – wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

Etyka, zarządzanie marketingowe, orientacja holistyczna, promocja, media społecznościowe, CSR, Ethics, marketing management, holistic orientation, promotion, social media

Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0

AbstractDownload article

decentralizacja, Hiszpania, media, Polska, promocja miast i regionów, społeczeństwo 3.0

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout