Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.22

AbstractDownload articleDownload article

postcolonial theory, polysystem theory, Nobel Prize, Ukrainian literature, promotion of culture, постколониализм, теория полисистемы, Нобелевская премия, украинская литература, маркетинг культуры

Metoda promocji jako typ metody regulacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.23

AbstractDownload articleDownload article

method of regulation, method of promotion, economic law, promotional norms, economic benefits

Etyka a zarządzanie marketingowe – wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

Etyka, zarządzanie marketingowe, orientacja holistyczna, promocja, media społecznościowe, CSR, Ethics, marketing management, holistic orientation, promotion, social media

Uwarunkowania zarządzania własnym zdrowiem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.18

AbstractDownload articleDownload article

personal health, management of personal health, behavioral economics, health promotion

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.6

AbstractDownload articleDownload article

cross-promotion, Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO), regulatory deficiencies, advertising of formula milk, labelling, presentation, infant formula, follow-on formula, toddler milk, processed cereal-based food and baby food, food for special medical purposes intended for infants and young children, feeding bottles and teats, protection of breastfeeding, cross promotion, International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (WHO Code)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout