Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Substantivní neurčitá zájmena s předponou ně-/ne- v češtině a slovinštině

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, Czech language, Slovene language, pronouns

Grammatische Mittel im Vordergrund. Pronomen, die koordinierende Konjunktion und, die Negativpartikel nicht als Vehikel ambiger Poetizität

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cognitive poetics, German pronouns, German coordinating conjunction und, German negative particle nicht

Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contemporary Polish language, general quantification, word order, pronoun, particle, савремени пољски језик, општа квантификација, ред, заменица, честица

Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.37

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

case, possessor, morphology of pronouns, падеж, морфология местоимения

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zabezpieczenie roszczenia, wstrzymanie skuteczności uchwały, wstrzymanie wykonania uchwały, uchwała, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie, powództwo o uchylenie uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, zaskarżenie uchwały, spółka kapitałowa, spółka z o.o., spółka akcyjna, security for claim, suspension of the resolution effectiveness, suspension of the resolution enforceability, resolution, meeting of shareholders, general meeting, action for revoking the resolution, action for pronouncing invalidity of the resolution, appeal from a resolution, company, limited liability company, joint-stock company

Die informationsstrukturell motivierte Entwicklung der Bekanntheit mit einer Entität, realisiert durch den Einsatz des Demonstrativpronomens derjenige und der deiktischen Determinative derjenige, diejenige, dasjenige, Pl. diejenigen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

information structure, German legal texts, demonstrative pronouns, deictic determinatives

Funktionen und Beitrag des Demonstrativpronomens dasselbe und der deiktischen Determinative derselbe, dieselbe, dasselbe, Pl. dieselben zur Informationsstruktur in deutschen Gesetzestexten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

information structure, German legal texts, demonstrative pronouns, deictic determinatives, Informationsstruktur, deutsche Gesetztestexte, Demonstrativpronomen, deiktische Determinative

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy