Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 123 > >>

The Romanian media market: Juridical and economic aspects

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

media market, trustization, political influences, property, EU rules

Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

private property, property rights, socialism, capitalism

Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the Hague Convention of 1954, Second Protocol, protection of cultural property in the event of armed conflict, enhanced protection, special protection

Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wałbrzych agglomeration, inhabitancy, property owners, municipal fee, waste management

Intangible assets in industrial enterprises of Ukraine: The problem of recognition in financial reporting

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

accounting, property rights, intellectual property rights, intangible assets, government policy and regulation, rachunkowość, prawa własności, prawa własności intelektualnej, wartości niematerialne i prawne, polityki rządu i rozporządzenie

Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

intellectual property, industrial property, protection of inventions, trade marks and designs, the law of the Second Republic of Poland

Znaczenie interwencji w  prawie karnym skarbowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

forfeiture, the institution of intervention, protection of property, the Fiscal Penal Code

Wolny wilkierz manów weichbildu i miasta Zielonej Góry z 1418 roku

AbstractPobierz artykuł

Silesia, the Duchy of Głogów, weichbild of Zielona Góra, city statute, marital common property (bonorum)

Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932

AbstractPobierz artykuł

general part of the Civil Code, enterprise, universitas iuris, broad notion of legal items and the subject of rights in rem, property

Przepisy karne ustawy o  ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w  ochronie własności intelektualnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

plant variety rights, economic criminal law, legal protection, criminal sanctions, intellectual property, industrial property, patent, trademark

Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

consolidation and division, local development plan, land development, resolution of the commune council, property

Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

third party in administrative enforcement, administrative execution of pecuniary obligations, enforcement to movables, enforcement to immovable property, execution of the share in the ownership of property

Przejdź do strony: 123 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy