Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obsadzanie stanowisk prokuratorskich w drodze konkursu w trybie art. 14b ustawy o prokuraturze

AbstractDownload articleDownload article

prosecutor post, competition, filling of the post, Prosecution Service Act

Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

public authorities, Prosecutor’s Office, assistant, efficiency, rationality

Rola i zadania prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków na podstawie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.

AbstractDownload articleDownload article

public prosecutor, interrogation, juvenile witness

Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.13

AbstractDownload articleDownload article

law school, judge, prosecutor, training, judiciary, Rechtsschule, Richter, Staatsanwalt, Schulung, Gerichtswesen

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout