Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума

AbstractDownload articleDownload article

Lipskerov, mythologism, dream, psychoanalysis, metamorphosis, reincarnation

Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty

AbstractDownload article

Jan Balabán, death, dream, religion, psychoanalysis, biblical symbolism

Obraz kobiecości a ewolucja archetypu animy w wybranych powieściach Vladimira Nabokova

AbstractDownload articleDownload article

anima, psychoanalysis, archetype, woman, love

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload articleDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.15

AbstractDownload articleDownload article

Executed Renaissance, trauma, psychoanalysis, Расстрeлянное возрождеeние, травма, психоанализ

Gdzie kończy się literatura? Głos Pana i Golem XIV — Stanisława Lema „resztki (po) powieści”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.3

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Lem, powieść, konwencja literacka, psychoanaliza, fantazjowanie, Stanisław Lem, novel, literary convention, psychoanalysis, daydreaming

Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Władimira Odojewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.8

AbstractDownload articleDownload article

Vladimir Odoyevsky, fantasy, psychoanalysis, death, archetype, Одоевский, фантастика, психоанализ, смерть, архетип

Eros a Thanatos — všudypřítomné a komplementární leitmotivy próz Jakuby Katalpy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.33

AbstractDownload articleDownload article

Jakuba Katalpa, death, eroticism, women’s writing, psychoanalysis, Якуба Каталпа, смерть, эротика, женское творчество, психоанализ

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout