Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.3

AbstractDownload articleDownload article

public finance discipline, liability, taxes

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout