Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/121

AbstractDownload articleDownload article

the inadmissibility of legal action in judicial administrative proceedings, administrative decision, internal act, Bar Association, corporation of public law

Uwagi w sprawie publicznoprawnej determinacji ram przedmiotowych publicznego prawa gospodarczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.4

AbstractDownload articleDownload article

public economic law, economic law, public law, economic criminal law, branch of law

Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.24

AbstractDownload articleDownload article

territorial self-government, municipality, tangible (economic) and intangible municipality services, municipal company under public law

Between consensus and the “tax agreement” provided for in the draft of the Tax Ordinance of June 4, 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.4

AbstractDownload articleDownload article

tax ordinance, tax agreement, public law, private law, ordynacja podatkowa, umowa podatkowa, prawo publiczne, prawo prywatne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout