Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uspołecznienie zarządzania publicznego w lokalnej polityce społecznej i pomocy społecznej

AbstractDownload articleDownload article

zarządzanie publiczne, samorząd lokalny, lokalna polityka społeczna, partycypacja, public management, local government, local social policy, participation

Koordynacja międzysektorowa w politykach publicznych — wyzwania systemowe

AbstractDownload articleDownload article

public management, cross-sectoral coordination, public policy, learning organization, zarządzanie publiczne, koordynacja międzysektorowa, polityka publiczna, organizacja ucząca się

Understanding the concepts of innovation in regional governance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.1

AbstractDownload articleDownload article

innovation, public management, region, regional governance, civil society

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout