Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Lokalny wymiar polityki publicznej

AbstractDownload articleDownload article

public policy, public administration, multi-level governance, inter-sectoral partnership, polityka publiczna, publiczne administrowanie, zarządzanie wielopoziomowe, współpraca międzysektorowa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout