Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.5

AbstractDownload articleDownload article

purpose(s) of punishment, release on licence, judicial sentencing

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout