Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration

AbstractDownload articleDownload article

translator, translation, the trace of the translator, correspondence, subjectivity, Cultural Turn in Translation Studies

The methodology of the Austrian school of economics: The present state of knowledge

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School, Menger, Mises, apriorism, praceology, positivism, empiricism

Analiza form zatrudnienia w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

agency contract, contract work, employment, employment contract, labour costs, service contract, koszty zatrudnienia, umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia, zatrudnienie

Ewolucja metod badań zapachowych — początki osmologii w  Polsce

AbstractDownload articleDownload article

osmology, experiment, scent traces

Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Czech Republic, theater, drama, artistic work after 1989, generation, Česko, divadlo, drama, tvorba po roce 1989, generace

Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.5

AbstractDownload articleDownload article

Czech theatre, totalitarianism, memory, identity, generation, české divadlo, totalitarismus, paměť, identita, generace

Luis de León and Galicia: a close reading of Virtud, hija del cielo

AbstractDownload articleDownload article

Luis de León, Galicia, Pedro Portocarrero, Aristotle, Hymn to Hermias, Horace, Virgil, Bible

Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.2

AbstractDownload articleDownload article

law, national socialism, leader, nation, race, Third Reich

Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgenerational women’s auto/biography, film and new media

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.13

AbstractDownload articleDownload article

gender, Solidarity, race, film, new media, гендер, »Солидарность«, раса, кино, новые медиа

Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.6

AbstractDownload articleDownload article

precariat, precarious work, employment contract, uncertain forms of employment, permanent employees, civil law agreement, unemployment, labour market, prekariat, praca prekaryjna, umowa o pracę, niepewne formy zatrudnienia, pracownicy etatowi, umowa cywilnoprawna, bezrobocie, rynek pracy

Rasa, płeć, choroba. Sposoby reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.6

AbstractDownload articleDownload article

cinema, television, film, gender, sex, race, woman, women, black, feminism, racism, HIV, AIDS, kino, telewizja, TV, film, płeć, gender, rasa, kobiety, kobieta, czarne, czarni, feminizm, rasizm

Mystická smrt ve vybraných prózách Jáchyma Topola

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.32

AbstractDownload articleDownload article

Jáchym Topol, Sestra, Anděl, Noční práce, alchemy, nigredo, inicjacja mistyczna, alchemia

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout