Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, convict, therapeutic system, addiction, narcotic and psychotropic substances, prison sentence

“Cruelty” as a qualified hallmark of the crime of murder and rape

AbstractDownload articleDownload article

“particular cruelty”, aggravated crimes, homicide, rape

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach — uwagi krytyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.7

AbstractDownload articleDownload article

prison sentence, ordinary system, therapeutic system, programmed treatment system, individual sentence plan

Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.13

AbstractDownload articleDownload article

działalność gospodarcza, działalność lecznicza, podmiot leczniczy, podmiot wykonujący działalność leczniczą, przedsiębiorca, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, system ochrony zdrowia, economic activity, therapeutic activity, therapeutic entity, entity performing medical activities, entrepreneur, independent public health care facility, health care system

Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

violence, feminism, women, gender, women’s rights, the crime of rape, жорстокість, фемінізм, жінки, стать, права жінок, злочин зґвалтування

Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.2

AbstractDownload articleDownload article

the crime of rape, qualifying hallmarks, the modified type of crime

Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnaturze I SA/Op 428/16

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.7

AbstractDownload articleDownload article

good faith of the taxpayer, due diligence, abuse, verification of the contractor, trade in rapeseed oil, dobra wiara podatnika, należyta staranność, nadużycie, weryfikacja kontrahenta, obrót olejem rzepakowym

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout