Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Концепція тіла у фантастичній прозі Олеся Бердника

AbstractDownload articleDownload article

science fiction, neoromanticism, socialist realism, machine, body

Ciało i cielesność w sztuce animacji Jana Švankmajera

AbstractDownload articleDownload article

Jan Švankmajer, animation, stop motion, surrealism, imagination

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

Zmysły jako dekoder rzeczywistości. Drzazga Władimira Zazubrina i  malarstwo René Magritte’a

AbstractDownload articleDownload article

Zazubrin, Magritte, surrealism, senses, Splinter, Зазубрин, Магритт, сюрреализм, чувства, Щепка

Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.2

AbstractDownload articleDownload article

participation, activism, activist research, participatory action research, contructivism, realism, praxis, social practice, cultural theory, cultural studies, cultural research

Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.25

AbstractDownload articleDownload article

Yuri Mamleyev, old age, novel, metaphisical realism, Vedanta, Юрий Мамлеев, старость, рассказ, мистический реализм, веданта

Stáří jako zrcadlo zmařených iluzí v próze Karla Václava Raise „Když se připozdívá”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.39

AbstractDownload articleDownload article

Czech literary realism, Czech literature of the second half of the 19th century, Karel Václav Rais, rentcharge, czeski realizm literacki, literatura czeska drugiej połowy XIX wieku, Karel Václav Rais, rentcharge

Proměna literární reprezentace stáří skrze postavu staré ženy v povídkové tvorbě autorů 80. a 90. let 19. století

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.42

AbstractDownload articleDownload article

Sofie Podlipská, Teréza Nováková, Rudolf Karel Zahálka, realism, discourse, subversion, idyll, age, Sofie Podlipská, Teréza Nováková, Rudolf Karel Zahálka, realizm, dyskurs, subwersja, idylla, starość

O niektórych zagadnieniach realizmu socjalistycznego w sztuce

AbstractDownload articleDownload article

realizm socjalistyczny, przeżytek, polityka kulturalna, ideologizacja sztuki, socialist realism, survival, cultural policy, ideologization of art

Nie tylko ideologia (Recenzja: Marek Hendrykowski, „Socrealizm po polsku. Studia i szkice”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 223)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.13

Download articleDownload article

realizm socjalistyczny, stalinizm, film, kino, socialist realism, stalinism, film, cinema

Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.2

AbstractDownload articleDownload article

conflict, politics, rationalism, realism, structuralism, constitutionalism, konflikt, polityka, racjonalizm, realizm, strukturalizm, konstytucjonalizm

“No Man Is an Island”: On Fragmented Experiences in Zadie Smith’s NW (2012)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.6

AbstractDownload articleDownload article

Zadie Smith, fragmentation, militant particularism, realism, experience, politics, authenticity, identity, critique

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout