Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Czy Czech mógłby napisać "Lolitę"?

AbstractDownload articleDownload article

erotic literature, body and corporeality, nonconformism, authorship, conventions and the tradition

Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko

AbstractDownload articleDownload article

motherhood, maternity literature, corporeality, woman’s identity, contemporary Croatian drama

Współcielesność podmiotu lirycznego i świata we współczesnej poezji chorwackiej

AbstractDownload articleDownload article

body, world/space, human being, mutual corporeality, poetry

Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Bulgarian poetry, corporeality, transformation of the literary paradigm

Пластическая выразительность героев Федора Достоевского (по романам Преступление и наказание и Идиот)

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, theatrality, corporeality, Crime and Punishment, The Idiot

Тело в постмодернистском дискурсе (на примере творчества Виктора Ерофеева)

AbstractDownload articleDownload article

post-modernism, physiology, post-Russian reality, culture

Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza

AbstractDownload articleDownload article

Lubko Deresh, corporeality, human body, sex, woman, eroticism, sexuality

Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

dream, hallucinations, reality, illness, nigh

Zmory codzienności Aleksandra Błoka. Traumatyczne spotkania poetyckiej nadwrażliwości z rzeczywistością społeczną w Dziennikach z lat 1911–1913

AbstractDownload articleDownload article

psychical hypersensitivity, creativity, egocentrism, psychopathological reaction, distortion of reality

Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian prose, sleep, reality, unreality, movement

Сон и явь в романе Олега Постнова Страх

AbstractDownload articleDownload article

Oleg Postnov, fear, dream, reality

Bdělý sen zhlediska textové strategie Nervalovy Aurelie

AbstractDownload article

narratology, wakeful dream (day vision), fiction, reality, discourse

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout