Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.25

AbstractDownload articleDownload article

people with visual disabilities, recreational sports, active socially

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout