Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty

AbstractDownload articleDownload article

akcesja, geopolityczne położenie, korupcja, zróżnicowanie regionalne, accession, geopolitical situation, corruption, regional differences

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout