Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zarządzanie strategiczne w samorządzie – ujęcie teoretyczne

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, zarządzanie strategiczne, polityka regionalna, strategia, instrumenty, usługi publiczne, local government, strategic management, regional policy, strategy, instruments, public services

Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

regional policy, regional government, multi-level governance, competitiveness, European Union, operational programme, polityka regionalna, samorząd regionalny, zarządzanie wielopoziomowe, konkurencyjność, Unia Europejska, program operacyjny

Zrównoważony rozwój regionalny

AbstractDownload articleDownload article

region, regional policy, sustainable development, strategic documents, spatial policy

Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym — studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.12

AbstractDownload articleDownload article

integrated approach, development of functional areas, European Union regional policy, zintegrowane podejście, rozwój obszarów funkcjonalnych, polityka regionalna Unii Europejskiej

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout