Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.9

AbstractDownload articleDownload article

administrative fine, shipment of waste, administrative responsibility, deferment of the deadline to pay administrative fine, remit of administrative fine, dividing the administrative fine payment into installments

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout