Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Editors’ introduction: Development of agenda-setting theory and research. Between West and East

AbstractDownload articleDownload article

agenda-setting research, first level, second level, theory and research, Central Europe

The European Parliament election of 2009 in Poland: The agenda-setting in the Polish Internet news portals

AbstractDownload articleDownload article

Internet research, news portals, media, agenda-setting

An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

AbstractDownload articleDownload article

public and non-public higher education, revenues from didactic activity, revenues from research activity

Polonia y Espana en la perspectiva histórica

AbstractDownload articleDownload article

he history of Poland and Spain, the bilateral relationship, the perspective of research

Odtwarzanie historii czytania: syntezy, monografie i nowe propozycje badawcze. Przegląd angielskojęzycznych prac z historii czytelnictwa, wydanych w latach 1992–2011

AbstractDownload articleDownload article

research on reading history, copyright, marginalia, paratexts, publishers’ strategies, evidence of reading

Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

„Jede Zeile, die ich jetzt noch schreibe, wird gegen mich verwendet werden“ – Zur Inszenierung von autobiographischer Erinnerung in Christa Wolfs Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud

AbstractDownload articleDownload article

Narratologie, Gedächtnisforschung, Inszenierung von Erinnerung, Fictions of memory, Mehrstimmigkeit, unzuverlässiges Erzählen, narratology, memory-research, representation of memory, Fictions of memory, polyphonic voice, unreliable narration

Юридическая компаративистика. Общая характеристика

AbstractDownload articleDownload article

comparative law, legal research, komparatystyka prawnicza, badania prawnoporównawcze

Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej

AbstractDownload articleDownload article

public policy, multidisciplinarity, problem orientation, value orientation, research methods in public policy, nauki o polityce publicznej, wielodyscyplinarność, zorientowanie na problem, orientacja normatywna, metodologia nauk o polityce publicznej

Podstawowe założenia metody graficzno-porównawczej stosowanej w ramach badań pismoznawczych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting research, expert study, opinion, comparative material, identification features of handwriting, expert opinion, diagnostic value of a handwriting opinion

Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting, handwriting research methods, expert study, expert opinion, long texts, short texts, signatures

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout