Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Screening the theories of institutional dynamics in the light of the post-socialist transformation

AbstractDownload articleDownload article

institution, evolutionary change, corporate social responsibility, foreign direct investment, Central and Eastern Europe

Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki

AbstractDownload articleDownload article

władza sądownicza, judykalizacja polityki, odpowiedzialność, judiciary, judicialization of politics, responsibility

Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Common European Asylum System, Dublin system, refugee status, responsibility for examining an application for international protection, discretionary clauses

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code

AbstractDownload articleDownload article

murder, penalty, amendment, protection of life, sanction, criminal responsibility, statutory signs, aggravating circumstances, criminal politics

Miscellanea: Niewidzialna ręka społecznej odpowiedzialności biznesu

AbstractDownload articleDownload article

Corporate Social Responsibility (CSR), employer, free market

Zabezpieczenie majątkowe na poczet kary grzywny

AbstractDownload articleDownload article

fine, complaint, security on property, criminal responsibility, enforcement proceedings

The scope and limit for the development of corporate social responsibility in the Baltic States as a strategy of corporate communication

AbstractDownload articleDownload article

corporate social responsibility (CSR), corporate communication, Baltic States, consumers, stakeholders, opinion leaders

Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.9

AbstractDownload articleDownload article

administrative fine, shipment of waste, administrative responsibility, deferment of the deadline to pay administrative fine, remit of administrative fine, dividing the administrative fine payment into installments

Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.13

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, individual crime, co-operation in committing the crime, criminal responsibility

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.3

AbstractDownload articleDownload article

series, confluence of events, tightening, crime, punishment, scope, extraordinary, responsibility, multiplicity, continuity, modification, directive.

Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu oraz eksploatacji pojazdów według KK Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

Przestępstwo, bezpieczeństwo ruchu, pojazdy, odpowiedzialność karna, zróżnicowanie odpowiedzialności karnej, crime, traffic safety, transport, criminal responsibility, differentiation of criminal responsibility

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.2

AbstractDownload articleDownload article

series, confluence of events, tightening, crime, punishment, scope, extraordinary, responsibility, multiplicity, continuity, modification, directive

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout