Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Early retirement as an action contributing to the improvement of the age structure of people employed in agriculture in Poland

AbstractDownload articleDownload article

early retirement, employment in agriculture, age structure, wczesne emerytury, zatrudnienie w rolnictwie, struktura wieku

Czasowy całkowity zakaz reklamy otwartego funduszu emerytalnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.2.3

AbstractDownload articleDownload article

Pension, Retirement Pension, Social Security, Regulation, Labour Law, Pension Fund, Open-End Pension Funds

System emerytalny w kraju karteli — przypadek Kolumbii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.6

AbstractDownload articleDownload article

retirement, pension systems, Colombia

Emerytura obywatelska w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Opcja dla Polski?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.6

AbstractDownload articleDownload article

system emerytalny, emerytura obywatelska, retirement system, citizen’s pension

Rola byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych w cywilnym wywiadzie i kontrwywiadzie Polski i Czech w latach 1989– 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.6

AbstractDownload articleDownload article

retirement, polish Security Service, Czech services

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout